Artykuł sponsorowany

Czym różni się komora normobaryczna od hiperbarycznej?

Czym różni się komora normobaryczna od hiperbarycznej?

Komory normobaryczne i hiperbaryczne to urządzenia, które wykorzystują różne ciśnienia atmosferyczne w celu leczenia różnych schorzeń. Chociaż oba rodzaje komór mają swoje zastosowania medyczne, istnieją istotne różnice między nimi. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym różnią się te dwie technologie, jak działają oraz jakie są ich zastosowania terapeutyczne.

Jak działa komora normobaryczna, a jak hiperbaryczna?

Komora normobaryczna to urządzenie, które utrzymuje stałe ciśnienie atmosferyczne na poziomie normalnym, czyli 1013 hPa (hektopaskali). W komorze tej pacjent oddycha tlenem o stężeniu zbliżonym do zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym. Komory normobaryczne są stosowane przede wszystkim w celu rehabilitacji osób z zaburzeniami układu oddechowego, takimi jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Leczenie polega na tym, że pacjent oddycha powietrzem o odpowiedniej wilgotności i temperaturze, co pomaga mu uwolnić się od nagromadzonych śluzów oraz łagodzić objawy duszności w ramach terapii w komorze normobarycznej. Cena jednej sesji waha się w granicach od 100 do 300 złotych.

W przeciwnym przypadku, komora hiperbaryczna jest urządzeniem, które podnosi ciśnienie atmosferyczne wewnątrz komory do wartości wyższych niż normalne. Pacjent oddycha w niej czystym tlenem pod ciśnieniem 2 do 3 razy większym niż ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Podwyższone ciśnienie powoduje zwiększenie ilości tlenu we krwi, co przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek. Komory hiperbaryczne są stosowane w leczeniu różnych schorzeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla, oparzenia, zakażenia bakteryjne czy choroba dekompresyjna u nurków.

Zarówno komory normobaryczne, jak i hiperbaryczne są uważane za bezpieczne metody leczenia, jednak istnieją pewne przeciwwskazania do ich stosowania. W przypadku komór normobarycznych należy zachować ostrożność u osób z niektórymi schorzeniami serca oraz układu oddechowego, ponieważ terapia może wpłynąć na obciążenie układu krążenia. W przypadku komór hiperbarycznych przeciwwskazaniami są m.in. niektóre choroby płuc, takie jak rozedma płuc czy astma, oraz schorzenia uszu, które mogą być pogorszone przez zmiany ciśnienia.