Artykuł sponsorowany

Z jakich ulg mogą korzystać małe firmy?

Z jakich ulg mogą korzystać małe firmy?

W dobie rosnącej konkurencji na rynku, małe firmy muszą szukać sposobów na oszczędności i optymalizację kosztów. Jednym z takich rozwiązań są ulgi podatkowe, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń fiskalnych. W Polsce istnieje kilka ulg, z których mogą skorzystać małe przedsiębiorstwa, a ich znajomość może przyczynić się do poprawy kondycji finansowej firmy.

Jakie ulgi mogą przysługiwać mikroprzedsiębiorcom?

Mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty zatrudniające do 10 pracowników i mające roczne obroty nieprzekraczające 2 milionów euro, mogą korzystać z ulgi na nowo zatrudnionego pracownika. Ulga ta pozwala na odliczenie od podatku dochodowego części kosztów poniesionych na wynagrodzenia nowych pracowników w ciągu pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Ponadto, mikroprzedsiębiorcy mogą również skorzystać z ulgi na badania i rozwój, która umożliwia odliczenie od podatku dochodowego części wydatków poniesionych na działalność B+R.

Obsługa księgowa małych firm może okazać się nieocenioną pomocą w identyfikacji i wykorzystaniu dostępnych ulg podatkowych. Profesjonalne biuro rachunkowe posiada aktualną wiedzę na temat przepisów podatkowych, co pozwala na optymalizację obciążeń fiskalnych firmy. Ponadto, obsługa księgowa może również pomóc w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT, co jest szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw korzystających z tzw. małego VAT-u, który pozwala na zwolnienie z podatku VAT do kwoty 200 000 zł rocznie.

Jakie ulgi mogą przysługiwać przedsiębiorcom inwestującym w ekologię?

Małe firmy, które zdecydują się na inwestycje w ekologiczne rozwiązania, mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jednym z takich wsparć jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego części kosztów poniesionych na termomodernizację budynków. Ponadto, przedsiębiorcy inwestujący w fotowoltaikę mogą skorzystać z ulgi na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, która umożliwia odliczenie od podatku dochodowego części wydatków poniesionych na ten cel.